Διαφήμηση

Lector Audio Phono Amp System

Lector Audio Phono Amp System

Προενισχυτής κεφαλής Phono Amp System της Lector Audio

Περισσότερα


2 400,00 € με ΦΠΑ

Manufacturer
Lector audio

Προενισχυτής κεφαλής Phono Amp System της Lector Audio

Λάμπατος, λάμπες 3 x ECC81/12AT7, 2 x 6922/ECC88

Για κεφαλές mm,mc

Ευαισθησία mm: 1.5 mV / 47 kW / 100 pF, mc: 0.4 mV / 47 kW / 1,500 pF

RCA line in

RCA line out

Εξωτερική τροφοδοσία PSU FD

Νέα προϊόντα

Δεν υπάρχουν νέα προϊόντα

Προσφορές